موضوعات آموزشی و مهارتی

هدف وبلاگ گردآوری مجموعه مفاهیم آموزشی و مهارتهای زندگی می باشد برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی

موضوعات آموزشی و مهارتی

هدف وبلاگ گردآوری مجموعه مفاهیم آموزشی و مهارتهای زندگی می باشد برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی

مشخصات بلاگ

برخی موضوعاتی که در وبلاگ منتشر می شود و بوسیله لینک ادامه مطلب به صفحات طبقه بندی شده ارجاع داده می شود بوسیله نویسنده وبلاگ تهیه گردیده است و برای اتحاد منبع بر روی آن صفحات قرار گرفته است .

بایگانی

۳ مطلب با موضوع «مهارت های شخصیتی» ثبت شده است

شانس همراه کسی است که همت کند و شروع به کار نماید . کار و فعالیت نوعی عبادت است و باعث می شود انسان سالم و عاقل بماند . رؤیاپردازی و تلاش برای تبدیل آن به واقعیت ترکیب قدرتمندی است که کیفیت خانواده را مشخص می کند . هر چه بیشتر تلاش کنید بیشتر دریافت می کنید . اشخاصی موفقند که باهوش ،  زیرک و دقیق باشند و از فرصتهای خوب بدرستی و سریع استفاده کنند . سعی کنید کارهایی را که دیگران قادر به انجام آن نیستند ولی شما در آن توانایی دارید را انجام دهید . زندگی وقتی معنی پیدا می کند که اشخاص دچار اشتباه می شوند . اشتباهی که اثر مخربش با اصلاح آن مانند کوه یخ شروع به آب شدن و ازبین رفتن می کند . پس باید تلاش کنیم اشتباهات را پله ای برای موفقیت تلقی کنیم ...


ادامه مطلب...

ما همه فکر می کنیم پس هستیم . وجه تمایز انسان از حیوان در قدرت تفکر اوست پس بیایید فکر کنیم . اگر به شادیها فکر کنیم شاد خواهیم شد و اگر به محنتها و غم ها بیندیشیم غم زده می شویم و اگر به ترس فکر کنیم هراسان و مضطرب می شویم . معمولا" دو راه برای خوشبختی وجود دارد یا از خواسته ها و توقعات خود بکاهیم یا امکانات خود را افزایش دهیم . ما حداکثر سعی و تلاش خود را به کار می بندیم اما اوضاع همیشه طبق نظر ما پیش نمی رود ولی حداقل این توانایی را داریم آنچه که نمی توانیم تغییر دهیم را بپذیریم . انسان معمار سرنوشت خود است بنابراین پیشی گرفتن از حوادث رمز موفقیت و پیروزی اوست . ما می توانیم شبیه اردک رفتار کنیم یعنی آرام و شناور روی آب ولی در حال پارو زدن سخت در زیر آب ...


ادامه مطلب...

برای اینکه بتوانیم اعتماد دیگران را جلب کنیم اول باید برای خودمان و شخصیت مان اعتماد سازی کنیم. برای این منظور بایداستانداردهای رفتاری مطلوبی را درزندگی مستقرکنیم ...


ادامه مطلب...