موضوعات آموزشی و مهارتی

هدف وبلاگ گردآوری مجموعه مفاهیم آموزشی و مهارتهای زندگی می باشد برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی

موضوعات آموزشی و مهارتی

هدف وبلاگ گردآوری مجموعه مفاهیم آموزشی و مهارتهای زندگی می باشد برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی

مشخصات بلاگ

برخی موضوعاتی که در وبلاگ منتشر می شود و بوسیله لینک ادامه مطلب به صفحات طبقه بندی شده ارجاع داده می شود بوسیله نویسنده وبلاگ تهیه گردیده است و برای اتحاد منبع بر روی آن صفحات قرار گرفته است .

بایگانی

۳ مطلب با موضوع «کسب و کار» ثبت شده است

هوشمندی امتیازی است که باید در کسب و کار مورد استفاده قرار داد تا به موفقیت نزدیک شد کسی که از هوشمندی برخوردار است لحظه های در حال گذر را دقیقا" زیر نظر می گیرد تا نواقص موجود بر سر راه کسب وکار را شناسایی کند ...


ادامه مطلب...هر کاری یک فوت و فنی دارد که هر کس آن را بداند کار را بهتر انجام می دهد . فروش نیز کاری است که اکثرا" با آن درگیر هستند .


ادامه مطلب...

برای اینکه کاری سودآور باشد باید اصولی را رعایت کرد . افزایش آگاهی برای اینکه به سود مناسب برسیم لازم و ضروری است . این تنها اقدام ما در این مسیر است . حال اگر موانع بیرونی ظاهر شدند باید با عمل به اگاهی های بدست آمده برخورد مناسب را با آنها انجام داد .


ادامه مطلب...